Werkwijze

Rust, ontspanning en reflectie beschouw ik als wezenlijke voorwaarden om een creatief antwoord te geven op alles wat zich in werk en leven aandient. Tegelijkertijd zijn ze een hulp bij het bereiken van concrete doelen. Conflicten en tegenslagen zie ik niet als obstakels, maar juist als mogelijkheden tot groei en ontwikkeling.

In mijn werk – in groepen en in individuele gesprekken - spreek ik zowel het intuïtieve als het rationele aan.
Ik heb met vele methoden ervaring opgedaan, zoals counseling, transactionele analyse, de zijnsgeoriënteerde benadering, loopbaanopstellingen en energetisch werk.
Voor de individuele gesprekken maak ik soms gebruik van de prachtige natuur die hier in de omgeving voorhanden is. Als het past kan een consult tijdens een wandeling plaatsvinden.

Wat ik in een begeleidingstraject inzet is afhankelijk van wat nodig is om tot een goed resultaat te komen, afgestemd op de persoon die ik voor me heb.