In company

Duurzame inzetbaarheid en employability wordt een steeds belangrijker item in organisaties. Graag denk ik met u mee welke middelen u hiervoor kunt inzetten.

Diverse redenen kunnen aanleiding zijn om contact met mij op te nemen waaronder:

  • extra aandacht voor de oudere medewerkers in de organisatie
  • de wens om de mobiliteit in uw organisatie te bevorderen
  • het stimuleren van de doorstroming naar hogere functies, bijvoorbeeld uit emancipatoir oogpunt
  • medewerkers de kans te geven een pas op de plaats te maken in hun loopbaan om vitaal verder te kunnen gaan
  • een ondernemende en innovatieve houding bij uw medewerkers willen bevorderen
  • etc.

Enkele voorbeelden:

Loopbaantrajecten voor diverse universiteiten

Voor verschillende universiteiten verzorgde ik zowel individuele als groepsgewijze loopbaantrajecten. De doelgroep bestond onder meer uit mensen van de ondersteunende diensten en vrouwelijk wetenschappelijk personeel.

Seniorentrajecten

Voor diverse scholengroepen van zowel primair als voortgezet onderwijs verzorgde ik met een collega, in het kader van het seniorenbeleid, een traject met oudere, ervaren leraren. Training en individuele coaching wisselden elkaar af. Een van de invalshoeken was het omgaan met stress in de derde fase van de loopbaan. Ook het bewerkstelligen van een ondernemende houding kreeg uitgebreid aandacht.

Voor de RU (universiteit Nijmegen) verzorg ik sinds 2010, samen met het Expertisecentrum Ontwikkeling, trainingen Vitaal Verder voor medewerkers ouder dan 45 jaar om zich te bezinnen op een mogelijke volgende stap in hun loopbaan. Resultaat is o.a. een ondernemender houding.

Enkele reacties van deelnemers:

• De training heeft me geholpen weer met nieuw elan mijn werk en zaken daaromheen aan te pakken

• Ik heb een omkering gemaakt van: "Is er nog perspectief?" naar "Ik ben het perspectief".

• Het gaf een frisse en hernieuwde blik op mezelf en mijn werk. Een soort van grote hoognodige schoonmaak.

• Van langzaam afglijden naar opstijgen.

Praktische informatie

Voor meer informatie over de mogelijkheden voor uw organisatie kunt u contact met me opnemen. Ik lever graag maatwerk. Voor omvangrijke trajecten beschik ik over de mogelijkheid om samen te werken met collega’s van andere loopbaanbureau’s.