Outplacement

Het accent bij een outplacementtraject ligt anders dan bij loopbaanbegeleiding. Bij loopbaanbegeleiding bezin je je op je werk zonder dat dat altijd betekent dat je weg gaat bij je huidige werkgever.

Bij outplacement komen jij en je werkgever meestal overeen dat je (betaald) op zoek gaat naar een andere baan, soms zelfs een andere richting, en dat je niet meer terugkeert op je oude werkplek.

De vraag naar outplacement kan vele oorzaken hebben; onderlinge overeenstemming tussen werkgever en medewerker, ontslag, reorganisatie, individueel of als groep. Hoe dan ook, een gedwongen afscheid is altijd moeilijk en als het je overkomt sta je voor een grote verandering. Maar naast het moeten verwerken en accepteren van de situatie, is er ook een positieve kant. Het zoeken naar een nieuwe baan bied je de kans om te gaan voor wat je echt wilt, om te kijken wat echt bij jou past.

Begeleiding bij outplacement is erg intensief. Zeker als het om een gedwongen ontslag gaat zijn mensen vaak aangeslagen.

De sessies zijn daarom bij de start bijna wekelijks om zowel ruimte te creëren voor het proces als om tijd te hebben om talenten, kwaliteiten, kennis en werkervaring in kaart te brengen, en te komen tot een profiel en actieplan. De duur van een outplacementtraject varieert afhankelijk van de persoon die het traject volgt, maar duurt gemiddeld 6-9 maanden.

Outplacement is maatwerk en vraagt om een klik met degene die je begeleidt. Neem dan ook contact op als je meer wilt weten en kennis wilt maken.