CoachingOns werk en leven is voortdurend aan verandering onderhevig. Veranderingen gaan steeds sneller en vragen van ons de nodige aanpassing. Iedere keer opnieuw dienen we ons op onze eigen wijze te verhouden tot die veranderingen. Daarom is het goed om van tijd tot tijd een pas op de plaats te maken. Coaching is daarvoor een goed instrument.