Coaching in werk

Voor wie?

Coaching kan aan de orde zijn als je:

  • ondersteuning wilt bij een goede invulling van je (leidinggevende) taken
  • je overbelast bent
  • te maken hebt met conflictueuze situaties
  • een impasse wilt doorbreken
  • weer geïnspireerd wilt werken
  • na een periode van ziekte wilt reïntegreren
  • aan een nieuwe baan of functie begint en ondersteuning wilt bij het maken van een goede start

Waarom een coach?

Een coach kan dienen als klankbord, creatief meedenker, kritische bevrager of als vertrouwenspersoon. Een coach staat buiten de organisatie en kan daardoor vrij blijven. De coach kan je meer ruimte bieden dan bijvoorbeeld collega’s of leidinggevenden, omdat de coach geen direct belang heeft bij de door jou ingebrachte thema’s.

Een coachingstraject is een van de mogelijkheden om je werk en je persoonlijk functioneren daarbinnen onder de loep te nemen. Het doel van coaching is je te ondersteunen om zo vitaal en geïnspireerd mogelijk je werk te doen en werk en privé zo nodig in balans te brengen. Het is een vorm van begeleiding waarbij je wordt aangemoedigd om het beste uit jezelf te halen.

Praktische informatie

De coaching vindt plaats in individuele gesprekken van ongeveer vijf kwartier. In het intakegesprek stellen we samen je doelen vast, evenals de frequentie waarin de gesprekken gaan plaatsvinden. Hierbij is er ook aandacht voor de afstemming van persoonlijke wensen en de belangen van de organisatie. Aan het einde van het traject kijken we (al dan niet in aanwezigheid van je leidinggevende) in hoeverre de gestelde doelen zijn gehaald en wat eventuele vervolgstappen zijn.