Life coaching

Voor wie?

Deze coaching is bedoeld voor mensen die al enige tijd of met regelmaat ‘niet lekker in hun vel zitten’. Je hebt bijvoorbeeld het gevoel dat je er niet bij hoort, je hebt angst om te falen of je voelt je eenzaam. Voor de buitenwacht zijn deze gevoelens niet altijd zichtbaar. Vaak doe je het zelfs goed in je werk.

Als het lastig is met deze gevoelens bij je vrienden, familie of buren aan te kloppen zoek je liever iemand van buiten om mee te praten.

Wat is life-coaching?

Ik ga met je in gesprek en samen kijken we naar alles wat er is. Door dat wat in het donker zat – met mijn hulp – in het licht te brengen, krijgt het een plek in je leven. Ook leer je om te gaan met moeilijke gevoelens en gedachtes, mochten die weer de kop opsteken. Als dat wat makkelijker gaat, komt vaak ook de vreugde en de kracht weer terug en ben je een wijzer mens geworden. Het gevolg is dat je weer heldere keuzes maakt en vol zelfvertrouwen duidelijke stappen zet in je leven.
De crisis als kans!

Praktische informatie

Tijdens het kennismakingsgesprek maken we afspraken over het begin van de coaching, de tijdsduur per gesprek, het aantal gesprekken en de kosten. Daarna spreken we de eerste serie gesprekken af.