Begeleiding ziekteverzuim

Begeleiding bij stressgerelateerd ziekteverzuim en reïntegratie

Ziekte is in zekere zin een gedwongen adempauze. Een bepaalde mate van stress hoort bij werk en leven. Maar als stress te groot wordt en/of langdurig plaatsvindt kan die schade veroorzaken. Ziek worden door stress is een signaal dat er iets moet veranderen. Hetzij in de omstandigheden die de stress veroorzaken, hetzij in het hanteren van die omstandigheden. Meestal gaat het om een combinatie van beide. Mijn begeleiding richt zich op zowel de externe als de interne oorzaken van het ziek worden.

Doel

Begeleiding bij deze gedwongen adempauze heeft tot doel:

  • ondersteuning te bieden om tot rust te komen
  • stressfactoren te achterhalen
  • inzicht te verkrijgen in onderliggende patronen
  • leren om goed voor jezelf te zorgen
  • draagkracht te vergroten
  • reïntegratie te bevorderen

Werkwijze

In de gesprekken wordt zowel het rationele als het intuïtieve aangesproken. Naast het geven van concrete opdrachten maak ik ook gebruik van creatieve middelen. Ik reik je handvatten aan om stressvolle situaties in de toekomst te kunnen hanteren.

Het begrip vertrouwen is essentieel in mijn werk. Je leert af te stemmen op je eigen kunnen en te vertrouwen op het vinden van eigen antwoorden.

Praktische informatie

De begeleiding vindt plaats in individuele gesprekken van ongeveer vijf kwartier. In het eerste gesprek stellen we in gezamenlijk overleg de doelen vast en hoe vaak de gesprekken zullen plaatsvinden. Wanneer de werkgever het traject initieert breng ik na het eerste gesprek een offerte uit met daarin de kosten, de frequentie en de vastgestelde doelen van het traject.

Als de werkgever en jij dit wensen, kan er vooraf, tussentijds en/of op het einde van het traject een gesprek plaatsvinden. Dit kan gaan over het gewenste resultaat en de voortgang van het traject.